“รับสร้างบ้านและต่อเติมบ้านด้วยสถาปัตยกรรม”

ประวัติบริษัทโดยสังเขป

บริษัท เอเอเอ ดีไซน์ แอนด์ เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ปัจจุบันบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 535 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ดำเนินธุรกิจก่อสร้างบ้านและอาคาร รวมถึงงานต่อเติม, ออกแบบ พร้อมที่ปรึกษาเรื่องบ้านพักอาศัยและอาคารทุกประเภท

บริษัทมีศักยภาพในการก่อสร้าง โดยการออกแบบจากสถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญงานด้าน การก่อสร้างและการต่อเติมบ้านและอาคารโดยตรง และทีมงานช่างฝีมือเฉพาะทางของบริษัทที่มี ประสบการณ์ด้านการก่อสร้างมากกว่า 20 ปี